Do pobrania

DOWNLOAD PL

Download

Urządzenia cięgłowo zderzne

Certyfikat ISO/TS, Kańczuga

Certyfikat ISO 9001:2015, Kańczuga

Certyfikat ISO 9001:2015, wydany przez Bureau Veritas, Neitersen

Certyfikat ISO 9001:2008, Nr Certyfikatu 212852-2017-AQ-CZS-RvA, wydany przez Det Norske Veritas

Certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez CCФЖT

Certyfikat zgodny z normą EN 15085-2, wydany przez TUV Rheinland.

W rezultacie licznych auditów przeprowadzonych przez Klientów uzyskaliśmy również certyfikaty uznania od między innymi:

Certifikat Q1 - Deutsche Bahn AG - Prostějov

Certifikat Q1 - Deutsche Bahn AG - Kańczuga

Kolei Niemieckich DB HPQ (Axtone GmbH)

Kolei Niemieckich DB HPQ (Axtone s.r.o.)

Jednostki certyfikującej EISENBAHN-CERT (EBC)

Certyfikaty TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności) dla 20 typów zderzaków do wagonów towarowych

PKP Intercity

Świadectwo zgodności BPT-621-08/SZ/2018 na dostawę zderzaków elastomerowych, crashowych oraz aparatów cięgłowych z wkładem elastomerowym do pojazdów kolejowych

Kolei Polskich PKP Cargo

Świadectwa kwalifikacji wyrobów wydane przez Urząd Transportu Kolejowego Warszawa dla 32 wyrobów

Rosyjskiego Registra ССЖТ:

Certyfikat zgodności na aparaty  typu 73ZW klasy T3 i T2

Świadectwo dla zakładu na produkcję i remont aparatów T2 i T3 Certyfikat wyrobu - aparat typu T2 Certyfikat wyrobu - aparat typu T3

Certifikat Kolei Słowackich - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

České dráhy, a.s. (Kańczuga)

Sprężyny

IRIS rev. 02 (Zakład Lünen)

ISO/TS (Zakład Stalowa Wola)

ISO 9001:2008  (Zakład Lünen)

ISO 9001:2015 BV (Zakład Stalowa Wola)

AAR M-1003

DB HPQ (Lünen)

DB HPQ (Stalowa Wola)

DB Q1 (Lünen)

DB Q1 (Stalowa Wola)

České dráhy, a.s. (Stalowa Wola)

České dráhy, a.s. (Lünen)

PKP CARGO S.A.

PKP INTERCITY S.A.