Targi Pracy w Rzeszowie

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas targów pracy w Rzeszowie.
Miło było nam spotkać się z Wami i porozmawiać.

InnoTrans 2018 – dziękujemy!

Wszystkim naszym klientom, partnerom biznesowym, przyjaciołom dziękujemy za odwiedzenie nas podczas targów InnoTrans 2018 w Berlinie.

To była znakomita okazja by spotkać się z Państwem a zarazem możliwość przedstawienia naszych najnowszych osiągnięć, które wypracowaliśmy dla naszych Klientów.

Dzięki Państwu to był wspaniały tydzień, mogliśmy skupić się na Waszych potrzebach i oczekiwaniach. Nasi Klienci są dla nas inspiracją do rozwoju i tworzenia nowych rozwiązań służących bezpieczeństwu w transporcie kolejowym.

Do zobaczenia,

Zespół Axtone

Wasze bezpieczeństwo, Nasze rozwiązania! – Axtone na TRAKO 2017

TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe targi branży kolejowej w Polsce a zarazem jedne z największych targów w centralnej i wschodniej Europie. Jest to wydarzenie, które co dwa lata skupia w jednym miejscu firmy i ludzi związanych z branżą kolejową.

Jedną z firm, które prezentowały swoje rozwiązania dedykowane do wszystkich typów pojazdów szynowych była Grupa Axtone. W tej edycji na stoisku Axtone można było zobaczyć także rozwiązania KONI, siostrzanej do Axtone spółki w strukturach ITT.

Odwiedzający stoisko Axtone mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi technologicznymi rozwiązaniami, które w sposób znaczący wpływają na poprawę bezpieczeństwa ludzi i towarów przewożonych koleją. Produkty Axtone były również prezentowane na pojazdach wiodących producentów.

Odwiedzający mogli zobaczyć prezentowane na stoisku produkty takie jak: sprzęg Alberta do tramwajów, amortyzator do sprzęgów automatycznych i półautomatycznych, element crash, sprężyny i wiele innych produktów prezentowanych jako modele wydrukowane w technologii 3D.

Nasi goście mogli również zobaczyć amortyzatory KONI oraz porozmawiać z naszymi przedstawicielami.

Targi TRAKO to znakomita okazja by zaprezentować najnowsze rozwiązania, spotkać się z klientami i partnerami biznesowymi. Był to również dobry czas na dyskusje o zmianach jakie zachodzą w Axtone po dołączeniu do struktur ITT.

Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

TRAKO 2017, Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Grupy Axtone podczas targów TRAKO 2017 w Gdańsku.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE WYKONAWCY

DOTYCZY: zapytania ofertowego nr 1 / 2.1 / 2017 na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę wraz z uruchomieniem stanowiska do badań dynamicznych

Szanowni Państwo,
Niniejszym Axtone S.A. informuje, iż w wyniku zakończenia i rozstrzygnięcia przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 została wybrana oferta złożona przez firmę INOVA Praha s.r.o.
Szczegółową ocenę ofert opisuje załączony dokument.

INFORMACJA PRZETARGOWA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2.1_2017

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym Axtone S.A. z siedzibą w Kańczudze ul. Zielona 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę wraz z uruchomieniem stanowiska do badań dynamicznych, w ramach projektu realizowanego w Działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z zasadami konkurencyjności, a także z wytycznymi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Przedmiotem zapytania jest stanowisko do badań dynamicznych wg szczegółowych wytycznych zawartych w załączonym dokumencie „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2.1_2017”

Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2017 r.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria sprecyzowane w zapytaniu ofertowym.

W przypadku pytań, proszę o kontakt.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
Kwestie komercyjne: Agnieszka Nowak nowak.ag@axtone.eu, tel. (+48) 882 040 185
Kwestie techniczne: Mirosław Sum: sum.m@axtone.eu, tel. (+48) 661 304 063

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2.1_2017

Axtone Group acquired by ITT Inc.

Dear All,

it is my pleasure to inform you, that IK Investment Partners and ITT have signed an agreement to sell Axtone Group to ITT Inc. The transaction is expected to close in the first quarter of 2017, subject to customary closing conditions, including receipt of appropriate regulatory approvals.

 

Letter